O firmie

Wykonujemy niepowtarzalne, bezkonkurencyjne, wyjątkowe marketingowo i ekonomicznie zyskowne koncepcje i programy usługowe dla hoteli i kompleksów hotelowych oraz wodnej rekreacji w zdrojach, miejscowościach turystycznych i lokalizacjach o naturalnych walorach wypoczynkowo - rekreacyjnych.

Inwestorom oferujemy pełne wsparcie branżowe - od projektu, poprzez koncepcjonowanie inżynierii finansowej i dotacyjnej, do otwarcia i urynkowienia usług obiektu - oraz zarządzanie operatorskie lub wsparcie zarządcze z elementami kontrolingu finansowego i jakościowego.

Zanim zaczniesz pracę z architektem, skorzystaj z doświadczenia i kompetencji fachowców K&P.

Inwestorom, Właścicielom i Operatorom obiektów i resortów proponujemy pomoc w wyszukaniu i doborze personelu menedżerskiego, standaryzacje jakościowe, marketingowe i serwisowe oraz niezbędne szkolenia...

Świadczymy również usługi zarządzania operacyjnego obiektami hotelowymi po otwarciu, w fazie modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa lub w trakcie i po rebrandingu marki. Specjalizujemy się w zarządzaniu obiektami w klasie jakościowej exclusive & excellent, ze szczególnym uwzględnieniem hoteli i resortów pobytowych oraz hoteli w obiektach historycznych wg autorskiej metody zarządzania gościnnością usługową. Świadczymy ponadto wyspecjalizowane usługi zarządcze obszarami wellness & spa w obiektach pobytowych, traktowanych jako niezależne centra zysku (profit center).

Udzielamy branżowego doradztwa inwestorom, firmom i instytucjom aplikującym o fundusze unijne na cele realizacji inwestycji w infrastrukturęę hotelarską, gastronomiczną, health, wellness i SPA oraz w publiczną i prywatną infrastrukturę wolnego czasu i centra wodnej rekreacji typu parki wodne, sauna parki oraz integracyjna i familijna infrastruktura wypoczynkowa przy polach golfowych.