Szkolenia

...życie jest nauką, nauka przynosi zmiany, zmiany określają kierunek działania...
 
Szkolenia:
  • stanowiskowe i serwisowe (zgodnie z procedurami i filozofią firmy, uzupełnianie się w pracy)
  • usługowe (np. zintegrowany program usługowy, zarządzanie jakością usług, system bezpieczeństwa w procesie świadczenia usług)
  • handlowo-ofertowe (konstruowanie cen, usług hotelowych, gastronomicznych i usług SPA)
  • marketingowe (np. jak opracować dobry plan marketingowy w integracji ze wszystkimi usługami hotelu, efektywne zarządzanie marketingiem)
  • jakościowe (np. system i sposoby zarządzania reklamacjami)
  • standaryzacja usług wewnątrz hotelu i restauracji (procedury stanowiskowe, zakresy zadań, systemy weryfikacji przestrzegania standardów i procedur)
  • menedżerskie (np. system zarządzania operacyjnego, kontroling zarządczy, zarządzanie czasem pracy), i kreowanie liderów bo...
 
...menedżerów się zatrudnia, a o liderów zabiega...
[K&P Zbigniew Kowalski]