ZARZĄDZANIE GOŚCINNOŚCIĄ USŁUGOWĄ

 
18-05-2011
ZARZĄDZANIE GOŚCINNOŚCIĄ USŁUGOWĄ

Zapraszamy Państwa na certyfikowane seminaria warsztatowe z zarządzania gościnnością usługową w hotelu i restauracji.

W 2011 r. Polska Akademia Gościnności Międzynarodowa Fundacja Branżowa i Proedukacyjna zorganizuje cztery seminaria z zarządzania gościnnością usługową w hotelu i restauracji. Seminaria odbędą się w miastach - gospodarzach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 r.:

13.06.2011 r. - Gdańsk, Hotel Haffner w Sopocie,
20.06.2011 r. - Poznań,
21.09.2011 r. - Wrocław,
05.10.2011 r. - Warszawa.

Seminaria są adresowane do dyrektorów oraz menedżerów hoteli i restauracji działających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia i miast - gospodarzy Euro 2012.

Projekt organizacji seminariów otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz rekomendacje: Biura Koordynatora ds. Zakwaterowania Spółki PL 2012 oraz Delegacji Polskiej Europejskiej Rady ds. Gastronomii, Winiarstwa i Turystyki.

W programie m.in.:

nowoczesny model zarządzania gościnnością usługową,
prosty systemem kontrolingu poziomu jakości usług gościnnych,
zarządzanie prawidłowymi relacjami z gośćmi oraz ich opiniami,
wykorzystanie nowoczesnych narzędzi marketingu i promocji własnej gościnności usługowej.

Koszt uczestnictwa wynosi jedynie 273 zł brutto.

Uwaga: liczba miejsc na każdym ze szkoleń jest ograniczona, a o możliwości udziału w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerem (12) 633 62 20, 601 594 459 lub 601 678 450 lub adresem e-mail: info@hospitalityroyal.com.

Szczegółowy program seminariów, certyfikat rekomendacyjny oraz formularz zgłoszenia do pobrania na stronie Polskiej Akademii Gościnności - www.hospitalityroyal.com w zakłądce proedukacja / seminaria.